กิจกรรม Type Walk สันป่าข่อย

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สโมสรอักษรศิลป์และอักขรศิลป์เชียงใหม่ (TAC) นำโดยคุณหมูใหญ่ คมสัน ไชยวงค์ ร่วมกับคณะทำงานไจสันป่าข่อย ในการเดินดูงานออกแบบตัวหนังสือจากป้าย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และยุคสมัยย่านสันป่าข่อย

จากการสำรวจลักษณะการออกแบบตัวอักษรย่านสันป่าข่อย เบื้องต้น สามารถสรุปหมวดหมู่ตัวอักษรในบริบทได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

✅กลุ่ม Traditional หรือ Loop Terminal หรือ ตัวอักษรที่มีการเขียนหัวแบบไทย

✅กลุ่ม Modern หรือ Loopless หรือ ตัวอักษรที่มีการปรับให้ทันสมัยละเว้นการเขียนหัว

✅กลุ่ม Latin Type หรือ หมวดหมู่ตัวอักษรลาติน

โดยคุณลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนในย่านสันป่าข่อย คือ ตัวอักษรแบบ ‘โป้งไม้’ หรือ wood type (Chinesse style) ผสมผสานกับตัวอักษรแบบสมัยใหม่ อันเป็นการสะท้อน ประวัติศาสตร์ของย่านสันป่าข่อยที่มีทั้งความเก่าและใหม่ผสมผสานในพื้นที่

ขอบพระคุณสถานที่ อาคารอนุสาร – Anusarn Building Chiang Mai และร้านกาแฟ Building A ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครั้งนี้ค่ะ